Colofon

IFZW Industrieofen- und Feuerfestbau GmbH & Co. KG
Kopernikusstr. 53
08058 Zwickau

Duitsland


Vertegenwoordigd door:
Bedrijfsleider Henrik Clemens,
Bedrijfsleider Christian Ritter

Contact:
Telefoon: + 49 375 277 67 - 0
Telefax: + 49 375 277 67 - 22
E-mail: info@ifzw.de

Registeropname:
Opname in het Handelsregister.
Kantoor van inschrijving: Kantongerecht Chemnitz
Registernummer: HRA 6045
Rechtsvorm: Commanditaire Vennootschap
Zetel: Zwickau

BTW-identificatienummer:
Omzetbelastingidentificatienummer volgens §27a omzetbelastingwet:
DE 254 806 566

Vennoot met persoonlijke aansprakelijkheid:
IFZW Industrieofen- und Feuerfestbau Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH

 

Disclaimer - wettelijke bepalingen

1. Beperking van aansprakelijkheid
De inhoud van deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. De aanbieder aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de ter beschikking gestelde inhoud. Gebruikmaking van de inhoud van deze website is voor risico van de gebruiker. Met naam ondertekende bijdragen geven de mening van de betreffende auteur weer en niet altijd de mening van de aanbieder. Het louter gebruik maken van de website van de aanbieder creëert geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder.

2. Externe links
Deze website bevat links naar websites van derden ("externe links"). Voor deze websites zijn de respectieve exploitanten aansprakelijk. De aanbieder heeft bij de eerste verbinding met de externe links de inhoud hiervan gecontroleerd op eventuele wettelijke overtredingen. Op dat moment werden deze niet geconstateerd. De aanbieder heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Het opnemen van externe links houdt niet in dat de aanbieder het met de achter de verwijzing of link bevindende inhoud eens is. Een permanente controle van externe links is voor de aanbieder zonder te beschikken over concrete aanwijzingen van overtredingen niet in al zijn redelijkheid uit te voeren. Bij het constateren van dergelijke overtredingen worden dergelijke externe links echter onmiddellijk verwijderd.

3. Auteursrecht
De op deze website gepubliceerde inhoud en artikelen vallen onder het auteursrecht. Elke van de volgens het Duitse auteursrecht niet toegestane publicaties vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of de rechthebbende. Dit geldt met name voor reproductie, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of reproductie van de inhoud in databanken of andere elektronische media en systemen. Inhoud en bijdragen van derden worden beschouwd hieronder te vallen. Ongeoorloofde reproductie of distributie van de inhoud of van complete pagina's is niet toegestaan ​​en strafbaar. Alleen het vervaardigen van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik zijn toegestaan. Links naar de websites van de aanbieder zijn altijd welkom en behoeven geen toestemming van de eigenaren hiervan. De presentatie van deze website in externe frames is alleen toegestaan ​​met toestemming.

4. Privacybeleid

Basis
Dit privacybeleid is bedoeld om gebruikers van deze website te informeren over de aard, omvang en doel van de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens door de IFZW-Group.
De IFZW Group neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wet. Aangezien wijzigingen in dit privacy beleid kunnen worden aangebracht door middel van nieuwe technologieën en de voortdurende evolutie van deze website, adviseren wij u om het privacy beleid periodiek opnieuw te lezen.
Definities van de gebruikte termen (bijv. "Persoonsgegevens" of "verwerking") zijn te vinden in artikel 4 DSGVO.

Toegangsgegevens
Op basis van ons gerechtvaardigd interesse (zie artikel 6 (1) lit. DSGVO) verzamelen wij gegevens over toegang tot de website en bewaren deze als ‘server-Logfile’ op de server van de website. De volgende gegevens worden vastgelegd:

  • Bezochte Website
  • Tijd op het moment van toegang
  • Hoeveelheid gegevens die in bytes zijn verzonden
  • Bron / referentie van waaruit u naar de pagina bent gekomen
  • Gebruikte browser
  • Gebruikt Besturingssysteem
  • Gebruikt IP-adres

De serverlogbestanden worden maximaal 7 dagen opgeslagen en vervolgens verwijderd. De opslag van de gegevens gebeurt om veiligheidsredenen, om bijvoorbeeld gevallen van misbruik te verduidelijken. Als gegevens om bewijsredenen moeten worden bewaard, dan worden deze uitgesloten van verwijdering totdat het incident definitief is verhelderd.

Range meting & Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies voor de gepseudonimiseerde range meting die of van onze server of de server van een derde partij naar de browser van de gebruiker wordt verzonden. Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Uw browser heeft toegang tot deze bestanden. Het gebruik van cookies verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van deze website.

Als u niet wilt dat cookies voor de range meting op uw apparaat worden opgeslaan, kunt u hier bezwaar maken tegen het gebruik van deze bestanden:

Gangbare browsers bieden de voorkeursoptie om geen cookies toe te staan. Opmerking: er is geen garantie dat u onbeperkt toegang zult hebben tot alle functies van deze website als u deze instellingen activeert.

Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens
De IFZW-group verzamelt, gebruikt en draagt uw persoonlijke gegevens alleen over als dit wettelijk is toegestaan of als u instemt met het verzamelen van gegevens.
Persoonlijke informatie betekent alle informatie die wordt gebruikt om u als persoon te identificeren en die tot u kan worden herleid - zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
U kunt deze website ook bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Om ons online aanbod te verbeteren, bewaren wij echter (zonder persoonlijke referentie) uw toegangsgegevens op deze website. Deze toegangsgegevens omvatten bijvoorbeeld het door u opgevraagde bestand of de naam van uw internetprovider. Vanwege de anonimisering van de gegevens kunnen geen conclusies over uw persoon worden gemaakt.

Contactinformatie verwerken
Als u via de aangeboden contactopties contact met de IFZW-groep opneemt, dan worden uw gegevens opgeslagen zodat deze kunnen worden gebruikt om uw verzoek te verwerken en te beantwoorden. Zonder uw toestemming worden deze gegevens niet bekendgemaakt aan derden.

Behandeling van opmerkingen en bijdragen
Als u een bericht achterlaat of een opmerking plaatst op deze website, wordt uw IP-adres opgeslagen. Dit gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd interesse in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f. DSGVO en dient de veiligheid van ons als websitebeheerder: mocht uw opmerking namelijk de van toepassing zijnde wetgeving schenden, zouden wij daarvoor vervolgd kunnen worden. Hierdoor hebben wij er een belang bij de identiteit van de auteur van het commentaar of de opmerking te kennen.

Google Analytics
Vanwege ons gerechtvaardigd interesse gebruikt deze website voor de optimalisatie en analyse van ons online aanbod, in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f. DSGVO, de "Google Analytics" -service aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. De dienst (Google Analytics) gebruikt "cookies" - tekstbestanden die op uw apparaat zijn opgeslagen. De informatie die door de cookies wordt verzameld, wordt in de regel naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.
Google LLC voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Op deze website wordt de IP-anonimisering gebruikt. Het IP-adres van de gebruikers wordt ingekort binnen de lidstaten van de EU en de Europese economische staten en in de andere verdragsluitende staten van de overeenkomst. Alleen in individuele gevallen wordt het IP-adres in eerste instantie onverkort naar de Verenigde Staten overgedragen aan een Google-server en daar ingekort. Deze verkorting elimineert de persoonlijke referentie van uw IP-adres. Het IP-adres van de gebruiker dat door de browser wordt verstrekt, wordt niet gecombineerd met andere gegevens die door Google zijn opgeslagen.
Volgens de voorwaarden van de ordergegevensovereenkomst, die we hebben gemaakt als een websitebeheerder met Google Inc., zal de informatie die we verzamelen, worden gebruikt om een evaluatie van het website-gebruik en website-activiteit te maken en verleent diensten die met het gebruik van het internet samenhangen.
De gegevens die namens ons door Google worden verzameld, worden gebruikt om het gebruik van ons online aanbod door individuele gebruikers te evalueren, bijvoorbeeld om activiteitenrapporten op de website te genereren om ons online aanbod te verbeteren.
U hebt de mogelijkheid om de opslag van cookies op uw apparaat te voorkomen door de juiste instellingen in uw browser aan te passen. Er is geen garantie dat u onbeperkt toegang krijgt tot alle functies van deze website als uw browser geen cookies toestaat.
Bovendien kunt u een browser plug-in gebruiken om te voorkomen dat de informatie die door cookies (inclusief uw IP-adres) wordt verzameld, wordt verzonden naar Google Inc. en wordt gebruikt door Google Inc. De volgende link leidt naar de overeenkomstige plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
U heeft ook de mogelijkheid om op deze link (BELANGRIJK: voeg de opt-outlink in) te klikken om te voorkomen dat Google Analytics gegevens over u verzamelt binnen deze website. Door op de bovenstaande link te klikken, download u een "opt-out cookie". Uw browser moet toestaan dat cookies worden opgeslagen. Als u uw cookies regelmatig verwijdert, moet u telkens op de link klikken wanneer u deze website bezoekt.
Hier kunt u meer informatie over gegevensgebruik door Google Inc terug vinden.:

Rechten van de gebruiker
Als gebruiker hebt u het recht om op verzoek gratis informatie te ontvangen over welke persoonlijke gegevens over u zijn opgeslagen. U hebt ook het recht om onjuiste gegevens te corrigeren en uw persoonlijke gegevens te beperken of te verwijderen. Indien van toepassing, kunt u ook uw recht op gegevensportabiliteit claimen. Als u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de betreffende toezichthoudende autoriteit.

Verwijdering van gegevens
Als uw verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting om gegevens op te slaan (bijv. bewaring van gegevens), hebt u het recht om uw gegevens te verwijderen. Gegevens die door ons zijn opgeslagen, worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor hun doel en er geen wettelijke bewaartermijnen zijn. Als verwijdering niet kan worden uitgevoerd omdat de gegevens vereist zijn voor legitieme wettelijke doeleinden, is de gegevensverwerking beperkt. In dit geval zijn de gegevens vergrendeld en niet verwerkt voor andere doeleinden.

Recht op bezwaar
Gebruikers van deze website kunnen op elk moment hun recht op bezwaar uitoefenen en bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens.
Als u een correctie, blokkering, verwijdering of informatie over de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen wilt, of als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens of als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact op met het volgende e-mailadres: info@ifzw.de

Gegevensbeschermingsgemachtigde: Sabine Neubert

5. Toepasselijk recht
Van toepassing is uitsluitend het in de Bondsrepubliek Duitsland geldende Recht. Deze gebruiksbepalingen dienen te worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod via welk u naar deze pagina werd verwezen.